Rreth nesh

Eksperienca dhe shpirti sipermarres i fituar gjate viteve te punes ne sektorin elektrik,kane bere qe firma Bellentani dhe Studio Tecnico Ambra  te vendosin te themelojne SIAME,Shoqeri Italo-Shqiptare per tregetimin,projektimin,realizimin dhe asistencen ne fushen elektrike.

Shoqeria e Re eshte e pajisur me materialet me te reja dhe cilesore qe ofron tregu,por mbi te gjitha mbeshtetet ne eskperiencen shume-vjecare gjithmone te azhornuar te anetareve qe e kane krijuar.

Sektoret me te rendesishem te aktivitetit jane: impiantet ne godinat civile, industriale, spitalet, hotelet dhe zyrat si fusha e ndricmit te ambienteve publike.

Me shume >>

Projekti i fundit

Geman Hospital - Tirane
Projektet>>

Katalogu Gewiss 2010